Nejčastější u budek a krmítek

Brhlík lesní

Licence Creative CommonsAutor: Foto, Audio                     

Brhlíka si všimneme zejména v zimním období u krmítek. Hnízdo si staví v dutinách stromů, vletový otvor si zmenšuje hlínou promíchanou se slinami. Vystýlá jej suchým listím a mechem. Snáší 5-8 bílých vajíček s rezavě-červenými skvrnami, které jsou hustější u oválnější strany (mezi nimi jsou i šedé a šedofialové skvrny). Na vajíčkách sedí samička asi 2 týdny.

Externí fotogalerie brhlíka

 

 

Čížek lesní

Licence Creative CommonsAutor: Foto, Audio

Žije ve světlých jehličnatých a smíšených lesích. Hnízdí 2x do roka vysoko v jehličnatých lesích. Hnízdo je dobře ukryté v hustém jehličí na koncích větviček. Vajíčka jsou velmi podobná vajíčkům stehlíka, ale jsou menší. Na vajíčkách sedí samička 11 - 14 dnů.

 

 

 

 

Dlask tlustozobý

Licence Creative CommonsFoto

Žije ve světlých listnatých a smíšených lesích, a také v sadech, větších zahradách a parcích. Hnízdo má většinou na listnatých stromech, ve větším křoví, zřídka i na jehličnanech. Jo postavené z větviček, stébel, jemných kořínků a vystlané peřím a srstí. Vajíčka v počtu 4-6 jsou namodralé barvy se světlešedými skvrnami a pásky. Samička sedí na vejcích 2 týdny.

 

Konipas bílý

Licence Creative CommonsFoto

Nejčastěji se zdržuje okolo vod na rovinách i v hornatých krajích, ale zalétá také do blízkosti osad, na pole a louky, které jsou od vod vzdálené. Místo na hnízdění si velmi nevybírá. Obsazuje břehy při potocích, v zemi, v křoví, na stromech i mezi kořeny stromů. Hnízdo je postavené jen nedbale a to z větviček, listí, trávy a mechu. Vnitřek hnízda je vystlán peřím a srstí. Hnízdní 2x ročně, samička snáší 4-6 vajíček, které jsou modrobílé s mnohými tmavošedými až hnědými tečkami a čárkami. Kromě nich jsou na skořápce ještě popelavé skvrny. Na vajíčkách sedí asi 2 týdny a mláďata krmí také dva týdny.

 

Kos černý

Licence Creative CommonsAutor: Foto, Audio

Je typickým ptákem městských sadů, parků a zahrad. Hnízdí na různých místech, většinou v křoví, na stromech a někdy i na budovách. Hnízdo si staví z větviček a trávy s příměsí hlíny, uvnitř vystlané jemným senem. Hnízdí až 3x do roka. Snáší 4 - 6 vajíček světlezelené, modrozelené a šedozelené barvy s četnými rezavočervenými skvrnami. Samička sedí na vajíčkách 2 týdny.

 

 

 

 

Lejsek černohlavý

Licence Creative CommonsAutor: Foto, Audio

Žije v listnatých parcích i hájích, častěji na teplejších stanovištích. Nejčastěji hnízdí v dutinách stromů a budkách. Hnízdo je postavené z listí, stébel a mechu, uvnitř je vystlané peřím a srstí. Samička snáší 5-7 vajíček jemné modrozelené barvy a sedí na nich 2 týdny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehek zahradní


Licence Creative CommonsAutor: Foto, Audio

Nejvíce se zdržuje v horách, v hájích a zahradách. Hnízdí v dutinách stromů, v budkách, v dírách v zemi a ve skalách. Hnízdí 2x do roka. Vajíčka mají modrozelenou barvu někdy s hnědočervenými tečkami. Samička snáší 5-7 vajíček a sedí na nich velmi vytrvale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sýkora babka

Licence Creative CommonsAutor: Foto, Audio           

Žije ve světlých listnatých a smíšených lesích, parcích a zahradách. Hnízdí v dutinách stromů a v budkách. Hnízdní dutinku si často sama vydlabává v práchnivějících stromech, nejvíce v olších, břízách, topolech a vrbách, obyčejně blízko země. Hnízdo je vystlané mechem a jiným rostlinným materiálem. Snáší 7-8 bílých vajíček s hnědými skvrnami. Samička sedí na vajíčkách 2 týdny.

 

 

 

 

 

 

Sýkora koňadra

  Licence Creative CommonsAutor: Foto, Audio                       

Sýkora koňadra je našim nejčastějším druhem. Žije v lesích a sadech. Hnízdí v dutinách, v opuštěných hnízdech i v budkách. Hnízdo vystýlá mechem, jemným senem, srstí a peřím. Snáší 6 - 12 bílých vajíček s rezavými skvrnami. Hnízdí 2x do roka. V období krmení mláďat likviduje velké množství škodlivého hmyzu. Mláďata krmí 15 - 21 dnů.

 

 

 

 
 
 
Sýkora modřinka

Licence Creative CommonsAutor: Foto, Audio

V létě žije v listnatých a smíšených lesích, výjimečně v lesích jehličnatých. Vyskytuje se také v sadech, parcích a také u větších vodních toků. V zimě hledá potravu okolo lidských sídlišť. Hnízdo staví v dutinách a budkách a usazuje se i v jiných starých hnízdech. Hnízdí 2x ročně. Snáší 10 - 14 bílých vajíček s drobnějšími rezavými skvrnami. Na vajíčkách sedí 12 - 14 dní. Mláďata krmí 17 - 18 dní.

 
 
 
 

Sýkora parukářka

Licence Creative CommonsAutor:   Foto, Audio,

Zdržuje se v jehličnatých lesích. Hnízdo je vystlané mechem, lišejníky, peřím a srstí. Snáší 7-10 bílých vajíček s hnědočervenými skvrnami. Samička sedí na vajíčkách 15-18 dní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vrabec domácí

Licence Creative CommonsAutor: Foto, Audio

Zdržuje se v blízkosti polí, obydlí a zahrad. Hnízdí v dutinách budov, v budkách, v dutinách stromů a podobně. Hnízdo je dost nedbale postavené ze slámy, sena a listí,  uvnitř vystlané peřím a srstí. Hnízdí 2-4x do roka. Snáší 4-6 bílých, namodralých, zelenošedých nebo nahnědlých vajíček s hustými hnědými a šedými tečkami a šedými až černohnědými skvrnami. Samička i sameček sedí na vajíčkách dva týdny a mláďata krmí 17 dní.

 

 

 

 

 

Vrabec polní

Licence Creative CommonsAutor: Foto, Audio

Po celý rok se zdržuje na polích, v blízkosti lidských sídel, v sadech, zahradách atd. Hnízdí v dutýc stromech, v dírách zídek, dokonce i ve studnách, hnízdech po jiných ptácích a v budkách. Hnízdo je postavené ze sena, slámy, rostlinných vláken. Kotlinka je vystlaná peřím a srstí. Hnízdí 3x do roka. Samička snáší 4-6 bílých, nažloutlých nebo namodralých vajíček pokrytými hustými tmavěšedými skvrnami. V sezení se samička střídá se samečkem po dobu 2 týdny.

 

 

 

Zvonek zelený

 Licence Creative CommonsAutor: Foto, Audio

Žije na okrajích lesů, kde jsou v blízkosti pole a louky, také v lužních lesích a větších parcích,  zahradách a hřbitovech, kde je dost stromů a keřů. Hnízdí v křoví, na listnatých stromech a na smrcích. Hnízdo bývá přilehlé ke kmeni. Na jeho stavbu používá větvičky, mech a stébla, vnitřek je vystlán jemným senem a peřím. Hnízdí 3x do roka. V prvních dvou snůškách snáší samička 4 - 6 vajíček, v poslední nejvíce 4 vajíčka. Vajíčka jsou bílé až světležluté s hnědými skoro černými skvrnami. Na vajíčkách sedí oba rodiče 12 - 14 dní a mláďata krmí 13 - 17 dní.

 

 

Texty jsou upraveny z knihy NAŠE VTÁKY Františka Vilčka a Jána Švece

 

 

NAHORU